BG CZ PL


Венозната система

Венозната система на човешкия организъм

В организма вените имат специфични функции. Венозната система се състои от мрежа от вени, които отвеждат кръвта от тъканите и органите обратно към сърцето. По това се различават от артериите, които, обратно, довеждат кръвта от сърцето до тъканите и органите.

Най-малките вени са т. нар. венули, които се свързват във вени. Те постепенно се разширяват, създавайки гъста мрежа и се вливат в двете главни вени на тялото – горната и долна кухи вени, които се вливат в самото сърце.

Колко бързо тече кръвта ни?

Клетките във вените, в спокойно състояние на организма, се движат със средна скорост 10 до 16 сантиметра за секунда (в артериите при същите условия движението на кръвта е по-бързо – средно около 20 до 100 сантиметра за секунда!).

Кое движи кръвта срещу гравитацията?

Голяма част от нашата венозна система се намира под нивото на сърцето. Тоест по пътя си тя трябва да пребори влиянието на гравитацията. За това й помагат няколко механизма.

  • Мускулна помпа:
  • При движение мускулите регулярно се стягат. Това движение създава налягане върху вените и изместват кръвта в посока към сърцето. Обратното движение на кръвта се възпрепятства от клапите, намиращи се за тази цел във вените.

  • Дишане:
  • При дишане се получава движение на диафрагмата, което увеличава вътрекоремното налягане и помага да се изтласква кръвта в посока към сърцето.

  • Засмукваща сила на сърцето: :
  • Самото сърце има значителна засмукваща сила, която е допълнителен механизъм, въздействащ върху движението на кръвта.


Liderin


Prostenal Perfect


Idelyn


Dakolen